پنل اس ام اس حرفه ي و فوق پيشرفته آذراس ام اس با امکانات کامل همراه با خط اختصاصي

 

و امکان ارسال ا س ام اس به کدپستي هاي کل کشور

 

فقط و فقط  60 هزارتومان

 

بري مشاهده امکانات سامانه به "ويژگي سامانه "برويد 

 براي فعالسازي سرويس هي غير از سرويس هي فوق هزينه جداگانه دريافت مي شود

1- سرويس ديکشنري : 10000 تومان

2- سرويس آب و هوا : 10000 تومان

3- سرويس قيمت خودرو : 10000 تومان

4- سرويس رتبه در گوگل : 10000 تومان

5- سرويس اطلاعات پرواز : 10000 تومان

6- سرويس جستجوي دامنه : 10000 تومان

7- سرويس قيمت ارز وسکه : 10000 تومان

8 - سرويس هوشمند زماندار 20000 تومان

9- سرويس پيامک زماندار 30000 تومان

10 - سرويس متناظر زماندار 20000 تومان

11- سرويس نوبت دهي  40000 تومان

تعرفه اس ام اس

payamaks